Vymáhání dluhů za vlastníky - důležité

Podle nových zákonů zodpovídá statutární orgán společenství za škody, které způsobil společenství např. liknavým přístupem k vymáhání dluhů jednotlivých vlastníků. Jedná se o běžné situace, do které se může dostat každé SVJ. Jsou dokonce situace, které se nemusí navenek projevit tím, že vlastník delší dobu neplatí nájemné - může mít dluhy jinde a v okamžiku, kdy přestane platit již může být i pozdě k jejich uplatnění. Proto je nutno rozpracovat soubor opatření bránících tomu, abychom pouze zírali na to, co vše proběhlo bez naší aktivní spoluúčasti a ve finále může vést k nenapravitelné ztrátě na hospodaření SVJ a k tomu, že vlastníci jsou povinni se na úhradě této ztráty podílet každý osobně.

Vymáhání dluhu od neplatičů.doc (58 kB)

Insolvence.doc (24 kB)

Exekuce a insolvence pro SVJ.docx (53142)