Statutární orgány

 

 Představenstvo

Ing. Jan Železný - předseda
Ing. Tomáš Ullrich - místopředseda
Zdeněk Strejcovský - člen
Jan Kuděj - člen
Ing. Ivona Teislerová - člen

 

 Kontrolní komise

Mgr. Luboš Řezníček - předseda
Ing. Yvona Žahourová - člen
Jaroslava Svobodová - člen